(400) 888 888 868 Saler@unicase.com

Operatorem sklepu Brandenburg Online jest firma:

 

BRANDENBURG - Jakub Brandenburg

ul. Osobliwa 7

93-363 Łódź

 

NIP: 7292727183

REGON: 38097699

Organ rejestrowy: Urząd Miasta Łódź

Konto bankowe: Ing Bank Sląski: 25 1050 1461 1000 0097 0436 9132

Kontakt ze sklepem: tel. 796489463 lub email: kontakt@brandenburgonline.pl

Niniejszy Regulamin obejmuje następujące Usługi świadczone drogą elektroniczną:

a. Obsługa zawarcia umowy sprzedaży.

b. Wysyłka Newslettera na podstawie rejestracji.

c. Obsługa pozostałych Usług świadczonych przez Brandenburg Online

Realizujemy zamówienia krajowe i zagraniczne.

Zamówienia można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Brandenburg Online dopuszcza możliwość przerw technicznych, w trakcie których sklep nie będzie przyjmował i realizował zamówień.

Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza (dostępny po dodaniu towarów do koszyka) zamówienia lub złożenie zamówienia telefonicznie. Równoważne jest także wysłanie na adres e-mail sklepu Brandeburg Online wiadomości z listą zamawianych towarów oraz danymi adresowymi.

Termin realizacji zamówienia jest widoczny po wybraniu wariantu produktu (rozmiaru i koloru). Do czasu tego należy doliczyć czas dostawy paczki, czyli 24h w przypadku kuriera i 1-3 dni w przypadku Poczty Polskiej. W przypadku zamówień składających się z kilku produktów, które mają być dostarczone w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od sprowadzenia przez sklep ostatniego produktu z zamówienia (chyba, że strony postanowią inaczej).

W szczególnych przypadkach Brandenburg Online będzie potwierdzać zamówienie telefonicznie lub poprzez e-mail.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zamówienia do realizacji, szczególnie w takich przypadkach jak:

a. Kupujący nie uregulował wcześniejszych zobowiązań (np. nie odebrał wcześniej wysłanego zamówienia).

b. Kupujący naruszył postanowienia niniejszego regulaminu.

c. Sprzedający nie posiada zamówionego produktu.

d. Sprzedający ze względu na problemy techniczne nie ma możliwości zrealizowania zamówienia.

e. Zamówienie budzi wątpliwości np. brak adresu mailowego, pod którym będzie możliwe potwierdzenie zamówienia.

Kupujący może anulować złożone zamówienie telefonicznie lub e-mailowo pod adresem kontakt@brandenburgonline.pl do czasu przekazania tego zamówienia do wysłania przewoźnikowi.

Ceny w naszym katalogu na stronach Brandenburg Online wyrażone są w złotych polskich oraz zawierają podatek VAT.

Do każdego zamówienia załączana jest szczegółowa specyfikacja zawartości przesyłki wraz z wykazem kosztów i formularzem odstąpienia od umowy. Klient ma prawo zażyczyć sobie niedołączanie do przesyłki szczegółowej specyfikacji zawartości przesyłki. Fakturę VAT wystawiamy na indywidualne życzenie Klienta.

Za datę zrealizowania zamówienia uważa się datę jego przekazania przewoźnikowi.

Aktualizacja oferowanej przez nas oferty jest prowadzona na bieżąco, czasami jednak może się zdarzyć, że zamówionego przez Państwa towaru nie będzie w magazynie. Jeśli to właśnie Państwo spotkają się z taką sytuacją to otrzymają od nas informacje o takim braku, wtedy to poprosimy o decyzję o sposobie dalszej realizacji zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu realizacji, anulowanie całego zamówienia). W przypadku braku odpowiedzi sklep zastrzega sobie prawo realizacji częściowej zamówienia(wartość zamówienia zostanie odpowiednio pomniejszona o koszty brakujących produktów) lub jego anulowanie.

Mają Państwo prawo odstąpienia od umowy zakupionego towaru w terminie do 14 dni od daty jego otrzymania, bez podania przyczyn. Warunkiem odstąpienia od umowy jest odesłanie nieużywanego, niezniszczonego, kompletnego towaru wraz pisemnym oświadczeniem. Dołączenie dowodu zakupu jest mile widziane. Termin 14-dniowy liczy się od momentu wydania rzeczy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia na piśmie na adres do korespondencji: BRANDENBURG - Jakub Brandenburg, ul. Osobliwa 7, 93-363 Łódź lub wysyłając e-mail na adres kontakt@brandenburgonline.pl

W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Jeżeli zwracają Państwo część produktów z zamówienia, to zwrócimy koszt przesyłki proporcjonalnie do zwracanych i pozostawionych towarów.

Wraz z odsyłanym towarem Konsument jest zobowiązany zwrócić wszelkie produkty, które otrzymał gratisowo. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych. Koszty zwrotu towaru ponosi Klient.

Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi, gdy sprzedana przez niego rzecz jest dotknięta wadą ( wada – zmniejszająca wartość rzeczy, użyteczność rzeczy, gdy rzecz nie ma właściwości, o których było napisane na stronie sklepu Brandenburg Online, gdy rzecz wydano w stanie niezupełnym, niekompletnym), a w chwili zawarcia umowy Klient o niej nie wiedział. Warunkiem zachowania prawa do skorzystania z reklamacji jest pisemne zawiadomienie o wadzie na stosownym formularzu dostępnym w serwisie Brandenburg Online, w terminie do 14 dni od daty jej wykrycia. Z tytułu rękojmi Klientowi przysługuje prawo do: odstąpienia od umowy, obniżenia ceny, wymiana wadliwej rzeczy na inną, bez wady, usunięcia wady. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez sklep Brandenburg Online w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia reklamowanego produktu wraz z wymaganymi dokumentami. W razie konieczności wydania opinii rzeczoznawcy termin rozpatrzenia reklamacji może się wydłużyć do 21 dni kalendarzowych.

W przypadku zwrotu towaru oferowanego w katalogu jako komplet, należy zwrócić całość. Zwrotowi podlega pełen zestaw.

W przypadku gdy zakupiony produkt ma wadę należy go dostarczyć na adres BRANDENBURG - Jakub Brandenburg, ul. Osobliwa 7, 93-363 Łódź i opisać wadę. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od jej otrzymania.

W przypadku uwzględnienia reklamacji zakupiony produkt z wadą zostanie wymieniony na nowy lub naprawiony. W przypadku, gdy naprawa lub wymiana na nowy produkt nie jest możliwa osoba reklamująca otrzyma zwrot uiszczonej należności.

W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji produkt reklamowany zostanie odesłany do osoby go reklamującej.

W przypadku zwrotu towaru jest Państwu zwracana równowartość pieniężna odesłanej bielizny wynikająca z zamówienia wraz z kosztami wysyłki, które zostały poniesione w trakcie złożenia takiego zamówienia.

Po odebraniu przesyłki przekażemy Państwu pieniądze na konto bankowe, którego numer należy dołączyć do wysyłanego do nas towaru, lub przekazem pocztowym. Jeśli płatność była dokonana kartą płatniczą zwrot nastąpi na bezpośrednio na rachunek karty. W przypadku uzasadnionych reklamacji i/lub zwrotów zwrot pieniędzy zostanie wykonany w ciągu 14 dni.

Koszty wynikłe z wymiany towaru przez Klienta (np. źle zamówiony rozmiar) pokrywane są przez obie strony transakcji po połowie.

Koszty przesyłek wynikłych z błędnej realizacji zamówienia przez Brandenburg Online pokrywa sprzedawca.

Dane osobowe przekazywane przez Klienta przetwarzane są przez Brandenburg - Jakub Brandenburg, dane kontaktowe: ul. Osobliwa 7, 93-363 Łódź NIP: 7292727183, e-mail: kontakt@brandenburgonline.pl, tel. 796489463 , który jest Administratorem Danych Osobowych (ADO), zgodnie z zasadami określonymi w treści Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku. („RODO”). Kontakt z Administratorem danych osobowych może się odbywać w formie e-mail kontakt@brandenburgonline.pl lub poprzez kontakt telefoniczny 796489463. Szczegółowe informacje dot. przetwarzania danych Klientów, Cookies i bezpieczeństwa danych znajdą Państwo w dziale Polityka Prywatności.

Informacje zawarte w sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art 71 Kodeksu Cywilnego.

Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest polski Sąd powszechny właściwy zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu postępowania cywilnego.